درتامین اعتبارات امسال اولویت اصلی کارهای نیمه تمام بالای ۶۰درصد می باشد.
1397/4/21
امام جمعه سرفاریاب :
درتامین اعتبارات امسال اولویت اصلی کارهای نیمه تمام بالای ۶۰درصد می باشد.
نماینده مردم شهرستان کهگیلویه بزرگ با همراهی فتاحی اصل فرماندار چرام، علی مردانی مدیر کل راه و شهرسازی استان ،علی پورمدیرکل امورعشایر، نعیمی معاونت بهداشت،بهاالدینی معاونت جهادوکشاورزی ، جمعی از مسئولان شهرستانی واستانی با حضور در حوزه سادات امام زاده علی از نزدیک با مشکلات روستاهای دلی خلیفه ای ،دره اخوند،سادات امام زاده علی ،دمه ورودخانه سادات آشنا شدندوسپس ازپروژه های اب حیات وتصفیه خانه وسالن چندمنظوره وپل ارتباطی امام زاده محمود بازدید کردند(تصاویر)
پایگاه خبری صدای جنوب:
 
نماینده مردم شهرستان کهگیلویه بزرگ  با همراهی فتاحی اصل  فرماندار چرام، علی مردانی مدیر کل راه و شهرسازی استان ،علی پورمدیرکل امورعشایر، نعیمی معاونت بهداشت،بهاالدینی معاونت جهادوکشاورزی ، جمعی از مسئولان شهرستانی  واستانی با حضور در حوزه سادات امام زاده علی  از نزدیک با مشکلات روستاهای دلی خلیفه ای ،دره اخوند،سادات امام زاده علی  ،دمه ورودخانه سادات آشنا شدندوسپس ازپروژه های اب حیات وتصفیه خانه وسالن چندمنظوره وپل ارتباطی امام زاده محمود بازدید کردند(تصاویر)
 
امام جمعه سرفاریاب باتقدیروتشکراز بازدیدکنندگان گفت:ممنون وسپاسگذارهمه مسئولین خدوم وخدمتگذار هستیم به ویژه شماها که امروزاز این دیار محروم بازدید کردید .
 
پژمان اظهارکرد:منطقه ی دلی خلیفه ای  که ازنزدیک هم مشاهده کردید عمق محرومیت ان  بالاست ومهمترین مشکل ان  نبودجاده مناسب که ترددوعبورمروردراین جاده خیلی مشکل هست
 
وی باتقدیرازجهادو کشاورزی عنوان کرد:جهادوکشاورزی کارهای خوبی در کانال کشی ودوره های اموزشی انجام داده است اماباتوجه به بحران کم ابی نیاز هست کارهای بیشتری صورت گیرد.
 
خطیب جمعه سرفاریاب یاداورشد:حساس ترین مشکل این منطقه باداشتن چشمه وقنات اب شرب هست که به لطف مدیراداره امور عشایرکه ازایشان هم تشکرمی نمایم لوله ای بدون کارکارشناسی جهت انتقال اب انداخته شده  که این اب بدون مخزن هدر می رود.
 
سیدفرج الله پژمان گفت:مهندسین جهادوکشاورزی تلاش های زیادی انجام می دهنداماانتظارداریم مردم هم همکاری نماینددرکلاس های اموزشی شرکت کنندتا ازنفوذ افات جلوگیری کنیم .
 
خظیب جمعه سرفاریاب از خدمات اداره راه وشهرسازی وحمل ونقل جاده ای به خاطر خدمات انهابه مردم جهت جلوگیری ازتصادفات وسوانح تشکروقدردانی کرد.
 
دکترهادی فتاحی اصل فرماندار چرام اظهارکرد: در این سفرها معمولاوعده هایی داده می شود وبعداز نماینده فرماندار پاسخگو مردم است درتامین اعتبارات امسال اولویت اصلی کارهای نیمه تمام بالای ۶۰درصد می باشد.
 
وی افزود:مشکلات راه واب رامی دانم اما معارضاتی زیادی  هست من از مسئولین می خواهم دربحث اب وراه کارهای مطالعاتی صورت گیرد.
 
فتاحی اصل باتقدیرازاداره امورعشایرعنوان کرد:اداره امورعشایردرهمه جاخدمات  ز یادی انجام داده
 
اماباتوجه به بحران کم ابی نیازبه کمک بیشتر می باشد
 
ایشان یاداورشدند:مردم به کمک دولت بیایندوکارهارا انجام دهند.
 
دکترفتاحی اصل عنوان کرد:مردم جهت درخواست هاونیازمندیها سلسه مراتب اداری را رعایت نمایند.
 
رئیس شورای اداری شهرستان چرام گفت:مدیران کل دراعتبارت استانی بودجه لازم برای پروژه هارا لحاظ نمایندبودجه شهرستانی جوابگوی بعضی از پروژه ها نیست .
 
فتاحی اصل در جمع مردم رود خانه سادات به طرح اب رسانی اشاره وعنوان کرد:طرح اب رسانی شامل سه مرحله هست که در مرحله اول خط انتقال اب از منبع تا روستا انجام گرفته انشعاب گذاری ولوله گذاری خریداری وهفته اینده پیمانکار شروع بکار خواهدکرد.
 
وی گفت:برای مخزن اب کارمطالعاتی انجام گرفته ومعارضات حل شده است وتادوماه اینده کار تکمیل خواهدشد.
 
فرماندار چرام درجمع مردم دمه گفت:جهادو کشاورزی وامورعشایرباهمکاری هم مشکلات باغداران را حل نمایندکارجاده دمه در اینده نزدیک به پیمانکار واگذار خواهدشدومشکل کسانی که درحوزه بویراحمدوخواهان الحاق به شهرستان چرام هست دردست بررسی هست ودنبال هستیم که این مشکل را حل نماییم.اماچون حجم خواسته ها زیادهست نیاز
 
به کمک همه مسئولین به ویژه نماینده مجلس را داریم